Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017

Ἐπιβεβαιώνεται ἡ Ἑλληνική μυθολογία;

Ἡ Ἑλληνικὴ Μυθολογία αὐτὰ ποὺ ἀναφέρει γιὰ τὸν Ἰαπετὸ ἔχουν πολὺ ἐνδιαφέρον.

Παρουσιάζει τὸν Τιτάνα ὡς τὸν Δημιουργὸ τοῦ Ἀνθρωπίνου γένους καὶ κάνει λόγο γιὰ τὴν περιβόητη Ἰαπετικὴ Γλῶσσα, τὴν πρωτεϊκὴ γλῶσσα τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους (πιθανότατα ἤταν ἡ «Ἐνορατική» γλῶσσα).
Ἔχει πολὺ …πρᾶγμα αὐτὴ ἱστορία.
Ἀλλὰ ἂς μὴν μπλέξουμε μὲ δύσκολες ἔννοιες.
Ὁ τομέας ἀστροβιολογίας τῆς NASA ἀσχολεῖται ἔντονα τελευταία μὲ τὸν Ἰαπετό.
Ὁ Ἰαπετὸς θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθῇ ὡς ἕνα τεράστιο τεχνητὸ βιολογικὸ ἐργαστήριο. Ἕνα φυτώριο τῆς ζωῆς!!!! Βασικὰ ὀργανικὰ μόρια ποὺ συντελοῦν στὴν ἀνάπτυξη καὶ ἐξέλιξη τῶν ἐμβίων ὄντων στὴν Γῆ εἶναι σὲ ἀφθονία στὸν Ἰαπετό.

Αὐτὰ λέει ἡ NASA.
Ἔρχεται δηλαδὴ στὰ λόγια τῆς ἑλληνικῆς μυθολογίας.

Μήπως ὁ Ἰαπετός ἤταν τό ἐργαστήριο ὅπου εὑρίσκοντο ὅλοι οἱ ζῶντες ὀργανισμοί (DNA) τῆς γῆς;
Μήπως οἱ θεοί ἐπειδή ἤξεραν ὅτι θὰ ἔλθη ὁ κατακλυσμὸς πήραν τὸ DNA ὅλων τῶν ζώντων ὀργανισμὼν τῆς γῆς καὶ τὸν μετέφεραν στόν Ἰαπετό;
Μήπως μετά τόν κατακλυσμό τούς μετέφεραν, μαζύ μέ τόν Δευκαλίωνα, στήν γῆ καὶ ἔτσι δημιουργήθηκε πάλι ἡ ζωή;

Ὁ Ἰαπετὸς εἶναι παράξενος.
Οἱ ἐπιστήμονες λένε ὅτι πρέπει νὰ εἶναι τεχνητός. Καὶ τὸ λένε αὐτό, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἀλλὰ πολλὰ στοιχεῖα ποὺ ἔχουν ἀλλὰ δὲν μὲ παίρνει ὁ χῶρος νὰ τὰ γράψω, διχοτομείται τέλεια ἀπὸ τὴν γιγαντιαία κορυφογραμμή.
Δεῖτε τὸν Ἰαπετὸ στὴν κάτω φωτογραφία


Αὐτὸ ποὺ γνωρίζω θαυμάσια εἶναι πὼς ἡ Γῆ μας εἶναι περιπεπλεγμένη στὰ δακτυλίδια τοῦ Κρόνου.

πατείστε και δείτε : https://vimeo.com/13873115


Developing a cyanotype of Earth and Saturn from Charlie Loyd on Vimeo.


Τί σημαίνει αὐτό;
Ἐὰν θυμηθοῦμε τὴν Ἑλληνικὴ μυθολογία, θὰ ἀρχίσουμε νὰ ἀναρωτιόμαστε γιὰ τὸν ἐὰν εἶναι ἤ ὄχι ὁ Κρόνος πατὴρ πολλῶν θεῶν. Ὁ Κρόνος εἶναι ἀδελφὸς τοῦ Ἰαπετοῦ. Καὶ παραλλήλως τρώει τὰ παιδιά του, ἀλλὰ μετὰ τὰ ξερνᾶ….
Μήπως κάπου ἐδῶ κολλᾶ καί αὐτή ἡ νέα διαπίστωσις;
Μήπως κάπου ἐδῶ χωρᾶ τό ὅ,τι ἡ Γῆ εἶναι μέσα στούς δακτυλίους του;

Ὁ Ἰαπετὸς ἀπὸ τὴν ἄλλην εἶναι ἐπίσης δορυφόρος τοῦ Κρόνου.
Δῆλα δὴ σὲ ἄμεσον σχέσιν μαζύ του…
Ἀλήθεια, τί ἀκριβῶς γνώριζαν οἱ παπποῦδες μας πού τώρα σιγά σιγά ἐμφανίζεται ἐμπρός μας κι ἐμεῖς ἀδυνατοῦμε νά τό ἀντιληφθοῦμε;

Ἔχουμε μακρὺν δρόμο ἀκόμη γιὰ νὰ φθάσουμε στὴν ἀλήθεια.
Αὐτὴν τὴν ἀλήθεια ποὺ θὰ μᾶς ἀνοίξῃ δρόμους…

Κι ἔως τότε… Μελετοῦμε.
Καλὸ θὰ μᾶς κάνῃ!

Πηγή

Αν σας άρεσε το θέμα κάντε ένα "Like" και κοινοποιήστε το στους Φίλους σας...!


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου