Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016

Με το φως του Ήλιου….(Τηλεπάθεια-Συχνότητες)

IOANNIS STOGIANNOS·

Η κυματική αλληλεπίδραση είναι καθοριστική για τη βιολογική μας δομή και για τη βέλτιστη λειτουργία μας. Τα βιολογικά συστήματα …είναι ευαίσθητα σε φυσικά και τεχνητά Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία. Οι διαταραχές στα περιβαλλοντικά πεδία …μπορούν να επάγουν μεταβολές σε οργανισμούς που αντλούν πληροφορία από τα πεδία αυτά. Οι συχνότητα και το εύρος των πεδίων αυτών…επηρεάζουν τη ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ μας κατάσταση. Οι συχνότητες ELF ( κύματα……


ELF = Extremely Low Frequency) του συντονισμού Schumann …..συνδέονται στενά με εκείνες των ανθρώπινων εγκεφαλικών κυμάτων. Φυσικές ή τεχνητές μεταβολές του SR …μπορούν να επηρεάσουν τη δημιουργία των εγκεφαλικών κυμάτων. Συγκεκριμένα, …μπορούν να οδηγήσουν σε μεταβολές των προτύπων και των συχνοτήτων του συντονισμού και των σχετικών φαινομένων… όπως ομοιόσταση, ύπνος REM, φαινόμενα Ψι και θεραπεία. Οι άνθρωποι εδώ στη Γαία…παρουσιάζουν «σχεδόν ταυτόσημα το EEG» (Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα) ….. δηλαδή εγκεφαλική δραστηριότητα στα 7,8 - 8 Hz, που διαρκεί…. από ένα έως πολλά….! Στην ουσία Αδέλφια… είμαστε ηλεκτρομαγνητικά… παρά χημικά όντα. Φυσικά …οι Υγροί Κρύσταλλοι (DNA, οι Εγκεφαλικές Κοιλίες και οι Κυτταρικές Δομές) του ανθρώπινου σώματος…… μπορούν να λειτουργήσουν σαν ΚΕΡΑΙΕΣ …για εντοπισμό και αποκωδικοποίηση τέτοιων παγκόσμιων και τοπικών σημάτων ELF. Θα πρέπει να επισημανθεί εδώ…. ότι υπάρχει έντονη συσχέτιση μεταξύ διαταραχών της συμπεριφοράς στους ανθρώπους των περιόδων της ηλιακής και της γεωμαγνητικής αναταραχής. Οι γεωμαγνητικές ανωμαλίες (Τεκτονική Παραμόρφωση, Γαιόφως, Διαταραχές Γεωμαγνητικού Πεδίου) …..μπορούν να επάγουν ορισμένες μορφές ανώμαλης αντίληψης, όπως ακουστικές και οπτικές παραισθήσεις, και TLT (Παροδικές Διεγέρσεις Κροταφικού Λοβού, ή Μικροί Παροξυσμοί). Επίσης …μία επίδραση του Διαλογισμού είναι, ότι «ησυχάζει το νου» …ως μέθοδος που επιτρέπει στην «απρόσκοπτη λειτουργία» (ή Σιωπηρές Θαλάμιες Περιόδους) να συντονιστεί …..με τους γεωφυσικούς ρυθμούς. Αυτή η μορφή συντονισμού ή «μαγνητική λήψη» ……συμβαίνει με τη μεσολάβηση της ΕΠΙΦΥΣΗΣ ( το 30% των κυττάρων της …..έχουν μαγνητική ευαισθησία) και των οργανικών ιστών που περιέχουν μαγνητίτη….! Η δραστηριότητα του κροταφικού λοβού ……βρίσκεται σε ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ με την Παγκόσμια Γεωμαγνητική κατάσταση.
Όταν υπάρχει μείωση γεωμαγνητικής δραστηριότητας… ΑΔΕΛΦΙΑ…. παρουσιάζεται ενίσχυση των διαδικασιών που διευκολύνουν τη λήψη ψι, και ιδιαίτερα… την τηλεπάθεια και την ενόραση. Η αύξηση της γεωμαγνητικής δραστηριότητας …μπορεί να καταστείλει τα επίπεδα μελατονίνης της επίφυσης και να συνεισφέρει στη μείωση των ελάχιστων τιμών φλοιώδους παροξυσμού. Πράγματι, ξέρουμε ότι……. η μελατονίνη συνδέεται με διαταραχές σχετικές με τον κροταφικό λοβό, …όπως η κατάθλιψη και οι παροξυσμοί. Ας θυμόμαστε επίσης πως η μελατονίνη …είναι η αντικαρκινική ορμόνη του οργανισμού μας, η οποία παράγεται με καλό 8ωρο ύπνο ….σε απόλυτο σκοτάδι τη νύχτα..! Βέλτιστες παγκόσμιες συνθήκες ELF (Ηρεμες Νύχτες, Χαμηλή Δραστηριότητα Ηλιακών Κηλίδων, Χαμηλή ΗΜ ρύπανση)… μπορούν να διευκολύνουν την ανώμαλη αντίληψη, όπως Ψι και ESP, την όραση εξ αποστάσεως και τη θεραπεία εξ αποστάσεως. Τα Ψι είναι πάντα παρόντα στο χώρο και το χρόνο, …περιμένοντας την πρόσβαση μέσω Κρίσης, Συναισθήματος, ή Κατάλληλων Εργαστηριακών Ερεθισμάτων. Η γεωμαγνητική δραστηριότητα …μπορεί να επηρεάσει την ικανότητας ανίχνευσης της πληροφορίας αυτής από τον εγκέφαλο, ιδιαίτερα τις νευρικές οδούς που διευκολύνουν τη συνειδητή πρόσβαση στην πληροφορία αυτή. Χωρίς αυτήν τη γεωμαγνητική δραστηριότητα, η αντίληψη των ερεθισμάτων Ψι δεν είναι τόσο πιθανή και οι «λανθάνουσες ικανότητες» του εγκεφάλου δεν χρησιμοποιούνται. Η ανθρώπινη πρόθεση λειτουργεί ως μεταβλητό παράθυρο εκπομπής/λήψης για ανταλλαγή εξωαισθητικής πληροφορίας, ενδεχομένως εντός του φάσματος των ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων ELF. Ο συγχρονισμός του εγκεφάλου με το συντονισμό Schumann του πομπού και του δέκτη διευκολύνει την Ψι, ή θεραπευτική Σύζευξη, …ενισχύοντας και ξανα-εκπέμποντας σύμφωνες κυματομορφές που προέρχονται από το περιβάλλον, μιμούμενος το κυματικό πρότυπο του περιβάλλοντος.
Τα Εγκεφαλικά Κύματα …..και (ιδιαίτερα στην περιοχή Άλφα) ….μπορούν να εκπέμπονται στο περινευρικό σύστημα (ή μέσω διέγερσης Frohlich) σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ακόμη και σε γειτονικούς οργανισμούς, μέσω ΗΜ κυμάτων ELF. Αυτές οι συχνότητες ΑΔΕΛΦΙΑ….. μπορούν να ενισχυθούν από στενά συσχετισμένα κύματα συντονισμού Schumann, ή από μηχανισμούς ανατροφοδότησης που απαντώνται στην φυσιολογία του σώματος (…..συγγενείς με τις ανοσολογικές και νευρο-ενδοκρινείς κλιμακωτές αντιδράσεις). Με τη σειρά τους… αυτές οι βασικές συχνότητες μπορούν να επαννεργοποιήσουν τις παρεμποδισμένες θεραπευτικές διαδικασίες, να ενισχύσουν την ανάπτυξη, να επιταχύνουν την ανοσολογική απόκριση και γενικά να εκκινήσουν ενδογενείς λειτουργίες των ιστών του σώματος… επαναισορροπώντας τις ενέργειες…. σύμφωνα με την Ανατολίτικη Ιατρική ή με την ορολογία του Beal….. επαναδιαμορφώνοντας τον προσανατολισμό Υγρού Κρυστάλλου των συστατικών της κυτταρικής μεμβράνης κι επομένως πυροδοτώντας συγκεκριμένες Διακυτταρικές Αντιδράσεις. Ο συντονισμός Schumann …ενδέχεται να είναι το υπόστρωμα για ένα μηχανισμό εξωαισθητικής αντίληψης τύπου ραντάρ, κοινό σε όλα τα ζωντανά πλάσματα. Όπως το νερό…που εκτρέπεται από βράχους και άλλα βυθισμένα αντικείμενα, αυτή η μη-ειδική συχνότητα απορροφάται και επανεκπέμπεται με μοναδικά πρότυπα συμβολής …από κάθε αντικείμενο που συναντά. Τα ειδικά φαινόμενα μπορούν να αποτυπωθούν…ως ΒΙΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ και να ασκήσουν μια μυστηριώδη δράση εξ αποστάσεως, μόλις το Κύμα του σήματος φτάσει στο στόχο. Αυτό το πρότυπο με τη σειρά του μπορεί, …υπό τις κατάλληλες (προαπαιτούμενες) παγκόσμιες συνθήκες, να αποφύγει το διασκορπισμό και να ενωθεί με το κυρίαρχο κύμα εντοπισμού (Κατάσταση Συνειδητότητας) που εντοπίζεται και μεταφέρεται από το συντονισμό Schumann. Η διανοητική πρόθεση …μπορεί να λειτουργήσει ως μεταβλητό παράθυρο εκπομπής/λήψης για ανταλλαγή εξωαισθητικής πληροφορίας. Έτσι συγχρονιζόμενη με το συντονισμό Schumann,…μπορεί να μεταφέρει βιο-ρυθμιστικές πληροφορίες σε μακρινούς στόχους και να δρα ως πρωτόγονη αισθητηριακής διασύνδεσης (τύπου ραντάρ). Όλοι αυτοί και άλλοι μηχανισμοί…εξαρτώνται από την παραμονή των συχνοτήτων SR …εντός του μέσου εύρους τους, εναρμονισμένες με τα εγκεφαλικά μας κύματα. Μετά από οχτώ δεκαετίες EEG και άλλων μελετών απεικόνισης του εγκεφάλου, είναι καλό να συνειδητοποιήσουμ…. ότι ακόμη δεν γνωρίζουμε μετά- βεβαιότητας …από πού προέρχεται η τάση των EEG.
Οι πανταχού παρούσες διατάξεις των Υγρών Κρυστάλλων του σώματος …με τις σχεδόν άπειρες δυνατότητες διαμόρφωσής τους …είναι άριστοι υποψήφιοι για τους πρωταρχικούς αισθητήριους υποδοχείς …που αναζητά η Παραψυχολογία. Βέβαια τέτοιες …μετρήσεις δεν έχουν γίνει ακόμη…όμως σίγουρα μπορούμε να αποκλείουμε τους χώρους:
· Των Υπεριωδών… γιατί είναι φονικές (…μόνο το μάτιασμα …θα μπορούσε να ευσταθεί εδώ…σε κάποιες μικρές υπεριώδεις).
· Του Ορατού Φάσματος … γιατί η σκέψη μας ….θα φαινόταν.
· Και τέλος τους Χώρους από τα ραντάρ… μέχρι τα Μακρά… που λειτουργούν ήδη γνωστοί ραδιοφωνικοί σταθμοί. …..που όπως είδαμε, πολλές φορές… συλλαμβάνει το ανθρώπινο νευρικό σύστημα, προκαλώντας ασθένειες ή παρενέργειες.
Έτσι…. ΑΔΕΛΦΙΑ…. μας μένει λοιπόν… να εξετασθεί εργαστηριακά ο χώρος των λίγων κύκλων των μακρών… μέχρι εκεί που αρχίζει το εναλλασσόμενο ρεύμα (100-50) όσοι είναι και οι κύκλοι του εγκεφάλου. Η περίπτωση να εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος ένα μεγαλύτερο μέρος του Φάσματος …είναι πλέον πολύ πιθανή. Ακόμη δεν είναι απίθανο …να υπάρχουν και άλλες συχνότητες ……που δεν γνωρίζουμε…..
Ωστόσο …η τηλεπαθητική επικοινωνία… είναι μια πραγματικότητα. Που κάνει πολλά αγαπημένα ζευγάρια …να νοιώθουν την ίδια χαρά, την ίδια επιθυμία, ή δυστυχώς και την ίδια πλήξη. Ακόμη είναι … εκείνη η δυσμενής πραγματικότητα …που μια γυναίκα σκέπτεται ….ότι ο άνδρα της θα τη χτυπήσει, και εκείνος, δυστυχώς, το πραγματοποιεί….!
Κι ενώ εμείς οι άνθρωποι δεν ακούμε…. τα ζώα όμως «ακούνε»….. τα τηλεπαθητικά μηνύματα, σε ελάχιστη συχνότητα. Ο άνθρωπος…… δεν μπορεί να «ακούσει» καθόλου τηλεπαθητικά έναν σκύλο,….. ο σκύλος, όμως, «ακούει» τον άνθρωπο….. και καταλαβαίνει πότε ο άνθρωπος φοβάται…. κι όταν φοβάται τότε του επιτίθεται …γιατί ο σκύλος βγάζει το συμπέρασμα …ότι για να φοβάται κάτι κακό έχει στο νου του. Όταν δεν υπάρχει επικοινωνία τηλεπαθητική μεταξύ δύο ατόμων…. είναι γιατί τα άτομα αυτά… δεν εκπέμπουν στην ίδια συχνότητα. Στην ίδια συχνότητα εκπέμπουν συνήθως….. τα ψυχικά συγγενή άτομα, οι ερωτευμένοι …που ο ένας προλαβαίνει την επιθυμία του άλλου. Όμως ΑΔΕΛΦΙΑ, …μέχρι σήμερα…. δεν έχει εντοπισθεί η «φέρουσα» συχνότητα…. διότι αν είχε…. θα μπορούσε να κατασκευασθεί ένα μηχάνημα τέτοιο… που να κατέγραφε τη σκέψη του ανθρώπου..… κάτι που γίνεται μόνο με την τηλεπάθεια και σε ειδικές περιπτώσεις, …μεταξύ δύο ανθρώπων. Πρέπει να σημειωθεί …..ότι η εκπομπή και η λήψη δεν γίνεται μόνο από το μέτωπο ή τα μάτια, αλλά από κάθε σημείο που φεύγουν μαγνητικά ρευστά (π.χ. τα χέρια,…. τα οποία φυσικά έχουν φωτογραφηθεί ….με τη μέθοδο Κιρλιάν). Επίσης στα μαγνητικά αυτά ρευστά των χεριών …..οφείλεται και η μείωση του πόνου που νοιώθουμε…. αν χτυπήσουμε σε κάποιο σημείο και το πιάσουμε με το χέρι μας,…. η ευχαρίστηση που νοιώθουμε από ένα χάδι, και σε πολλές περιπτώσεις ..η θεραπεία που επιτυγχάνουν πολλοί με τα χέρια τους… σε ασθενή άτομα.
Η μαγνητόσφαιρα της Γης ...(ή μαγνητική «φούσκα» όπως τη λέμε…. που περιβάλλει τον πλανήτη μας) …είναι γεμάτη με σωματίδια του ηλιακού ανέμου …τα οποία διαπερνούν τις μαγνητικές «ασπίδες» της Γης. Εισέρχονται ακολουθώντας τις γραμμές του μαγνητικού πεδίου, οι οποίες μπορούν να ανιχνευθούν από την επιφάνεια του πλανήτη μας… μέχρι πίσω στην ατμόσφαιρα του ήλιου.
Για να δούμε όμως καλύτερα……. ποιός είναι ο μηχανισμός των FTE;
Η πλευρά της Γαίας… που βρίσκεται ανά πάσα στιγμή εκτεθειμένη στον ήλιο… πιέζει το μαγνητικό της πεδίο… πάνω στο μαγνητικό πεδίο του άστρου. Κάθε 8 οχτώ περίπου λεπτά, ….τα δύο πεδία για λίγο χρόνο συγχωνεύονται ή «επανασυνδέονται», …σχηματίζοντας ένα είδος πύλης …μέσω της οποίας είναι δυνατή η ροή των σωματιδίων. Η πύλη… έχει τη μορφή ενός νοητού κυλίνδρου ….με πλάτος περίπου όσο η Γαία. Σύμφωνα λοιπόν με τις νεότερες έρευνες που έχουν γίνει, …..οι κυλινδρικές μαγνητικές πύλες ….τείνουν να σχηματίζονται πάνω από τον ισημερινό της Γαίας και μετά να μετακινούνται προς τους πόλους (……στο Βόρειο Πόλο το Δεκέμβριο και …..στο Νότιο τον Ιούλιο). Φυσικά…. η ύπαρξη μαγνητικού πεδίου… δεν αποτελεί κανόνα για τους όλους τους πλανήτες. Στο ηλιακό μας σύστημα…. το διαθέτουν μόνο ο Άρης, ο Ερμής και ο δορυφόρος του Δία, Γανυμήδης. Θεωρείται όμως….. βασικός παράγοντας για την ύπαρξη ζωής στη Γη. Η δύναμη του μαγνητικού πεδίου της Γης... έχει ένα μέγεθος της τάξης των 30.000-70.000 nT (nanotesla), που αντιστοιχεί σε 0.000000001 Tesla, ενώ ένας απλός μαγνήτης …είναι κατά 2.000 φορές ισχυρότερος και έχει ισχύ 0,1 Tesla περίπου. Επίσης το μαγνητικό πεδίο… δεν είναι ομοιογενές, αλλά παρουσιάζει μεγάλες τοπικές διακυμάνσεις. Έτσι παρουσιάζεται ισχυρότερο κοντά στους πόλους ….όπου μετρά 70.000 (nT) περίπου, στην Βόρειο Αμερική και Ευρώπη έχει μεσαίες τιμές,…..ενώ στο εσωτερικό της Βραζιλίας μετρά 30.000 (nT) μόνο.
Οι επιστήμονες ΑΔΕΛΦΙΑ.. γνωρίζουν σήμερα, πως το γήινο μαγνητικό πεδίο πάλλεται σε διάφορους ρυθμούς. Οι περισσότεροι οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες, …όπως την ηλιακή ακτινοβολία και τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα, ..είναι σύντομοι, ..ισχνοί και καθορίζουν μόνο το 1% των μεταβολών. Επίσης γνωρίζουν πως παρουσιάζει έναν ετήσιο κύκλο, με τις μέγιστες τιμές την άνοιξη και το φθινόπωρο και …ένα 27ήμερο κύκλο. Έχοντας πάντα κατά νου τα εξής:
· Πως τα πάντα είναι ενέργεια… σε διάφορες συχνότητες (και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε και την λεγόμενη…. ύλη και τον άνθρωπο)
· Πως τα φωτόνια …είναι επίσης καθαρή ενέργεια (ΦΩΣ) και φυσικά …παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο για τη «ζωή» μας και επίσης θάλεγα…. στο ότι τι είμαστε σε θέση πλέον να αναγνωρίζουμε / να βλέπουμε ως «πραγματικότητα» / διάσταση…. που δεν απέχει πολύ η σύνδεση με τη ΣΚΕΨΗ, …και πως πράγματι ζούμε σε μία περίοδο ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ, ….οι οποίες προκαλούν ανακατατάξεις τέτοιες, …..που δεν θα αφήσουν ανεπηρέαστο τον άνθρωπο και τη συνείδηση του…!
Μήπως λοιπόν… λέω εγώ τώρα…. η είδηση αυτή…..να συνδέεται κατά κάποιο τρόπο ...με την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΟΔΟ που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες και είναι μια πλάγια επιβεβαίωση ……..για τη ζώνη φωτονίων και την επίδραση της σε ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα, συμπεριλαμβάνοντας φυσικά τη Γαία και τον ανθρώπινο πληθυσμό της;
Μήπως ….οι κύκλοι της μεταφυσικής ….γνωρίζουν πράγματι μια αλήθεια… που δεν μπόρεσε ακόμη να επιβεβαιώσει η κλασική φυσική;
Όμως εδώ ακριβώς …γίνεται σαφές …πως ούτε η Γη, ...αλλά ούτε και ο Άνθρωπος ή ….οι άλλες μορφές ζωής του πλανήτη ….δεν είναι ανεξάρτητες από το Κοσμικό-Συμπαντικό Γίγνεσθαι. Η ηλεκτρομαγνητική φύση του ανθρώπου και όλων των άλλων μορφών ζωής …έχει ήδη αποδειχτεί. Η στενή σχέση της ζωής του πλανήτη …με τη συχνότητα της Γαίας (συχνότητα Σούμαν) και το μαγνητικό-βαρυτικό πεδίο… είναι επίσης σαφής. Το γεγονός ΑΔΕΛΦΙΑ…… πως εδώ και δεκαετίες η Γη …τείνει να αυξήσει και να ισορροπήσει τη συχνότητα της πάνω από τα 7,8Hz, ….που επί αιώνες αποτελούσε τη βασική συχνότητα της, …ενώ παράλληλα παρατηρείται μια έντονη ελάττωση του μαγνητικού πεδίου –(που για κάποιους εικάζεται… ότι ίσως και να σημαίνει μετάπτωση των μαγνητικών πόλων στο προσεχές μέλλον….! )- σε συνάρτηση με τις αλλαγές που παρατηρούνται ….τόσο στον ήλιο και το ηλιακό μας σύστημα,… όσο και στις έντονες γαλαξιακές ακτινοβολίες, που επικρατούν στο σημείο που βρίσκεται πλέον το ηλιακό μας σύστημα, ….φανερώνουν τόσο την αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση της Ζωής με όλο το ΣΥΜΠΑΝ,…όσο και τις επικείμενες αλλαγές.
Η Γη…. έχει ήδη ανοίξει τις Πύλες της…. στις ενέργειες της 5ης Διάστασης-5η αρμονική, που είναι μια διάσταση Κρυσταλλικής καθαρότητας. Περίπου….. από το έτος 2012 και μετά, που είναι ένα οριακό χρονικό σημείο, ο πλανήτης και το έμψυχο υλικό του… όπου θα περάσουμε σ’ έναν νέο Κύκλο εξέλιξης. Η Γαία «αλλάζει»…… σε γεωλογικό, ….φυσικό,…. ψυχικό, ….πνευματικό,… κοινωνικό και …θρησκευτικό επίπεδο και ο νέος αυτός κύκλος εξέλιξης ….έχει «καθοριστεί» ως Μετατλάντιος Πολιτισμός. Φυσικά δεχόμαστε… βομβαρδισμό νέων πληροφοριών, …νέες πηγές γνώσεις ξεπηδούν σε ολόκληρο τον πλανήτη…. και κάποιες από αυτές γίνονται γνωστές… και ίσως άλλες όχι.
Τα παλαιά δεδομένα αλλάζουν, …η Ψυχή του πλανήτη απελευθερώνεται και οι νέες Ψυχές που γεννιούνται έχουν τροποποιημένο νευρικό σύστημα, …ώστε να γίνουν οι προάγγελοι των μεταγενέστερων ανθρώπων που θα κατοικήσουν στη Γαία. Αυτές οι μεταλλακτικές ενέργειες κάθαρσης, που διαπερνούν στο μαγνητικό δίκτυο της Γης,… τροποποιούν τη δομή του DNA του ανθρώπου …που είναι πια έτοιμος να δεχτεί τις ραγδαίες αλλαγές. Ο κύριος τρόπος θεραπείας ΑΔΕΛΦΙΑ… θα πραγματοποιείται με νανοσφαιρίδια, ….τα οποία θα διατηρούνται σε κρυσταλλικές μήτρες τροφοδότησης και θα είναι κατάλληλα τροποποιημένα … ώστε να επιδιορθώνουν όλες τις βλάβες στο σώμα των ανθρώπων. Επίσης, κάποια από αυτά … θα αναπλάθουν από τους ανθρώπινους ιστούς νέα όργανα, που θα αντικαθιστούν τα φθαρμένα, χωρίς τομές και χωρίς την τοξικότητα χημικών. Υπάρχουν Οντότητες που υλοποιούνται στις συχνότητες … του Κυανού Φωτός. Για να μπορέσουν να γίνουν ορατές.. χρειάζονται πολύ μεγάλες ποσότητες ενέργειας που …. δεν υπάρχουν στο ηλιακό μας σύστημα, αλλά καταφέρνουν και τις αντλούν… από τις νιονικές πηγές του Σύμπαντος Κόσμου, ….που απολήγουν στη Γαία σαν Ενεργειακοί Πυλώνες. Οι Δίαυλοι… όπως ξέρουμε είναι οι γνωστοί … «Δρόμοι του Διαστήματος» για τις υπερβατικές …Οντότητες… και υπάρχουν τρεις ομάδες οντοτήτων… που μπορούν να θεραπεύσουν τους γήινους . Αυτές είναι :
Η πρώτη ομάδα, … εργάζεται στα Αιθερικά Σώματα των ανθρώπων και είναι λεγόμενες Οντότητες εξαγνιστών. Κυρίως αυτοί εντοπίζουν ……νευροτοξίνες και καρμικά μελανώματα, τα οποία και διαγράφουν, απαλλάσσοντας έτσι τον άνθρωπο …….από την αιτία της (καρμικής) του ασθένειας.
Η δεύτερη ομάδα……. είναι οι οντότητες των λεγόμενων χειρουργών, ….οι οποίοι αφαιρούν τις δυσαρμονίες που ανιχνεύονται στα όργανα του σώματος.
Η τρίτη ομάδα … αποτελείται από γενετιστές νευρολόγους,… οι οποίοι διορθώνουν τις βλάβες του νευρικού μας συστήματος, ….επαναφέροντας την ομαλή λειτουργία των νευροδιαβιβαστών. Εισάγουν ενεργειακά νανοσφαιρίδια, ….ώστε να ισορροπήσουν τη ροή του συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού συστήματος. Τα νανοσφαιρίδια αυτά…. μετατρέπουν την τοξικότητα του Αιθερικού και Αστρικού φορέα.
Τα φωτεινά αυτά νανοσφαιρίδια που εισάγουν οι οντότητες των γενετιστών της 5ης Διάστασης στη σωστή συχνότητα … «ξυπνούν» κατά κάποιον τρόπο.. την εσώτερη εγγραφή των Θεϊκών μας στοιχείων. Το αποτέλεσμα είναι….να υποτάξει ο άνθρωπος την κατώτερη προσωπικότητά του και να αναπτύξει μια «ΦΩΤΕΙΝΗ» προσωπικότητα, …μέσα στην οποία καθρεπτίζεται η ΔΥΝΑΜΗ της ΨΥΧΗΣ. Τότε ….αρχίζει σιγά-σιγά ο άνθρωπος ….να δομεί μέσα του …έναν υγιή ψυχικό και υλικό φορέα. Αυτοί οι λεγόμενοι… γενεσιουργοί της 5ης Διάστασης… βρίσκονται ήδη στο Αιθερικό Πεδίο της Γαίας και μια από τις κύριες αποστολές τους είναι να καθαρίσουν τον πλανήτη… από ψυχικά μελανώματα και σκοτεινά δίκτυα. Παράλληλα όμως…. ενεργοποιούν τις συνειδήσεις των ανθρώπων, οι οποίοι είναι πλέον έτοιμοι να περάσουν στις νέες συχνότητες αλλαγών …που έχει μπει ο πλανήτης μας Γη.
Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία των θεραπευτικών εφαρμογών, ….διοχετεύονται από τις Ουράνιες Οντότητες νευροκύτταρα, …μέσω συχνοτήτων, που είναι:
Οι ενεργοποιητές. Οι συχνότητες αυτές ….ενεργοποιούν την ντοπαμίνη, η οποία προωθεί την αίσθηση της αισιοδοξίας. Η αισιοδοξία είναι η βάση για τις μετέπειτα θετικές εντολές, που αφορούν την ανάπτυξη και τη δημιουργία ...(γι’ αυτό κι εμείς οι Έλληνες… παρόλο τις αντίξοες συνθήκες…. εντούτοις παραμένουμε ψύχραιμοι …θαρραλέοι …και αισιόδοξοι….. ότι κι αν γίνει…. γιατί ακριβώς δεν είμαστε κυριευμένοι από την ύλη….)
Οι ισορροπιστές. Συνήθως λειτουργούν κατευναστικά …στην υπερκινητικότητα αρνητικών σκεπτομορφών και συνδέουν τη λογική ….με το συναίσθημα.
Τα παραγωγικά νευροκύτταρα. Αυτά παράγουν ενδορφίνη, …μια σημαντική ορμόνη, η οποία αναπτύσσει λύσεις …σε δυσκολίες και αδιέξοδα.
Τα μεταλλακτικά νευροκύτταρα. Αυτά εντοπίζουν τους άρρωστους νευρώνες και μεταλλάσσουν τη δόμησή τους. Έτσι, ελέγχεται … ο «θυμωμένος» λόγος και η εξουσιαστική δημαγωγική τάση του ανθρώπου.
Τα ρυθμιστικά νευροκύτταρα. Αυτά διοχετεύουν τους κατάλληλους ηχοπαλμούς … .για να υπάρχει ομαλή σύναψη …. στα ζεύγη των νευρώνων.
Οι αποφορτιστές. Είναι εκείνες οι συχνότητες που αποφορτίζουν ….. εντάσεις.
Όλες αυτές οι θεϊκές συχνότητες νευροκυττάρων… φέρουν στον πυρήνα τους τη μνήμη και τις ικανότητες της θεϊκής καταγωγής του ανθρώπου. Έτσι όσο αυτά παραμένουν ανενεργά, … ο άνθρωπος δεν γνωρίζει το ευρύ πεδίο της δυναμικής του. Όταν όμως οι οντότητες των γενετιστών διοχετεύουν τις κατάλληλες συχνότητες, … τα νευροκύτταρα του εγκεφάλου αλλάζουν πληροφόρηση… το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου αντιδρά θετικά και η βιοχημεία αλλάζει…..!
Βασική όμως προϋπόθεση για τα άτομα που θέλουν να βελτιώσουν την υγεία τους, … είναι να πιστεύουν στην ύπαρξη της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΘΕΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, …. καθώς και στις Ουράνιες Οντότητες … των Θεραπευτών.
ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)
Πηγή

Αν σας άρεσε το θέμα κάντε ένα "Like" και κοινοποιήστε το στους Φίλους σας...!


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου