Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΝΙΑ (9) Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΤΑ (7) ΚΑΙ Ο ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

Να σας πω την αλήθεια για εμένα προσωπικά ο αριθμός επτά συμβολίζει τους επτά κύκλους της θνητής διπολικής δημιουργίας,

Πρόκειται για την ανάβαση των ψυχών ώστε να εξαγνιστούν από την θνητή διπολική (αρνητική και θετική) ενέργεια.

Ζούμε σε ένα θνητό ενεργειακό σύμπαν, και όλα όσα έχουν να κάνουν με αυτό το σύμπαν των επτά κύκλων-σφαιρών είναι το είδωλο του αληθινού κόσμου ο οποίος δρόμος για τον Αληθινό κόσμο συμβολίζεται στον αριθμό εννιά όπου η Τριάδα της ολοκλήρωσης των κύκλων μας οδηγεί στο Φως στα Φωτεινά Πεδία.


Όταν δεν υπάρχει γύρω μας τίποτα αληθινό, πώς να υποψιαστούμε ότι όλα είναι ψεύτικα;
morfeas sky


Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΝΝΕΑ

Ο αριθμός εννέα (9) έχει μία μοναδική ιδιότητα την οποία ουδείς άλλος αριθμός έχει: Με όποιον αριθμό και αν πολλαπλασιασθεί, ο προκύπτων ως γινόμενο αριθμός έχει ως πυθμενικό λεξάριθμο το εννέα (πυθμενικός λεξάριθμος είναι ο μονοψήφιος αριθμός που προκύπτει αν προσθέσουμε τα ψηφία ενός αριθμού.Π.χ. ο πυθμενικός λεξάριθμος του 27 είναι 2+7=9, ο πυθμενικός λεξάριθμος του 81 είναι 8+1=9, ο πυθμενικός λεξάριθμος του 243 είναι 2+4+3=9).Παρατίθενται κατωτέρω αριθμοί πολλαπλασιαζόμενοι επί εννέα, δίνοντες άπαντες το 9 ως πυθμενικό λεξάριθμο:
1x9=9 2x9=18 3x9=27 4x9=36 5x9=45 6x9=54 7x9=63 8x9=72 9x10=90
9x11=99 9x12=108 9x13=117 κ.λ.π.
9x27=243 9x48=432 9x72=648 9x243=2187 9x360=3240 9x2160=19440

Η λέξις εννέα, έχει ως λεξάριθμο το 111, ήτοι πυθμενικό λεξάριθμο το 3.Ασφαλώς υπάρχει και ετυμολογική σύνδεσις μεταξύ έν και εννέα, αλλά και το εννέα είναι πολλαπλασιασμός της τριάδος επί τον εαυτό της.Λαμβάνοντας υπόψιν και ότι ο Πλωτίνος έγραψε τις «Εννεάδες» δυνάμεθα να συμπεράνουμε ότι, το εννέα δια της τριάδος, είναι απότοκος της Υπερτάτης Μονάδος ή Θεού ή Αγαθού.Το Ένα Ον (κατά την Νεοπλατωνική φιλοσοφία) ή Υπέρτατος Θεός, έχει εκπορεύσει την Υπερτάτη Τριάδα Ζευς-Απόλλων-Αθηνά (ή αλλιώς Πατήρ-Υιός-Άγιο Πνεύμα).Δια διαδοχικών εκπορεύσεων τριάδων (ήτοι δια εννεάδων, εικοσιεπτάδων κ.λ.) έχει δημιουργηθεί το Σύμπαν, περιλαμβανομένου και του υλικού κόσμου.Κατά την Νεοπλατωνική φιλοσοφία υπάρχουν τάξεις Θεών, αρχομένων παρά του Υπερτάτου Θεού και κατερχομένων δια συνεχών διαβαθμίσεων εις το άπειρο πλήθος των δαιμόνων.Εκάστη ανωτέρα βαθμίδα περιέχει ως τμήμα της τις κατώτερες και δύναται να συμμετέχη και εις αυτές.Π.χ. η Υπερτάτη Αθηνά, δύναται ταυτοχρόνως να κατέρχεται και εις το υλικό σύμπαν και να εμφανίζεται ως ορατή Αθηνά εις τους ανθρώπους (όπως ο στρατηγός δύναται να επιθεωρήσει έναν λόχο, δίχως να υποβιβάζεται εις λοχαγό).
Η μεγάλη συμβολική και ιερά σημασία του εννέα:
Α.Εννέα είναι οι πλανήτες του ηλιακού συστήματος (όχι με τον Πλούτωνα, αλλά με τον κατεστραμμένο Φαέθοντα, εις την νυν ζώνη των αστεροειδών).
Β.Το εννέα συνδέεται και με τον μεταπτωτικό κύκλο των αστερισμών, ως διαιρέτης των υποδιαιρέσεών του: Οι 36 δεκανοί, τα 72 έτη που συμπληρώνεται η μετάπτωση μίας μοίρας, τα 2160 έτη που γίνεται η μετάπτωση μεταξύ αστερισμών κ.λ.π.
Γ.Εννέα ήσαν οι άρχοντες των Αθηνών, οι Μούσες, οι άρχοντες του Σύμπαντος κατά τους Μάγιας (οι οποίοι και χρησιμοποιούσαν εννεαδικό αριθμητικό σύστημα) κ.λ.π.
Δ.Το ένατο γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου είναι το θ, που συνδέεται με τον Θεό.Η λέξις Θείον λεξαριθμικά=144, το οποίο έχει πυθμενικό λεξάριθμο το 9 και διαιρείται ακεραίως δια 9
Ε.Εννέα είναι τα αγγελικά τάγματα κατά την χριστιανική παράδοση.
ΣΤ.Με εννέα μήνες τοκετού γεννάται ο άνθρωπος.

Ο αριθμός εννέα (9) έχει μία μοναδική ιδιότητα την οποία ουδείς άλλος αριθμός έχει: Με όποιον αριθμό και αν πολλαπλασιασθεί, ο προκύπτων ως γινόμενο αριθμός έχει ως πυθμενικό λεξάριθμο το εννέα...

Σημείωση: Να κατανοήσουμε ότι αυτή την ιδιότητα την έχει το 9 μόνο στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης. Στο οκταδικό σύστημα την ίδια ιδιότητα την έχει ο 7, στο 16δικο συστημα, την ίδια ιδιότητα την έχει ο 15, κλπ.

ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ:

ΠΥΡ= 4εδρο
ΓΗ= 6εδρο
ΑΗΡ= 8εδρο
ΥΔΩΡ= 20ερο
ΑΙΘΗΡ= 12 εδρο,

ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΩΝ = 50

Όσοι και οι 50 Αργοναύτες,
οι 50 σύντροφοι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη,
Οι 50 Δαναϊδες Κόρες που εκθρόνισαν τους 50 υιούς του Αιγύπτου,
τα 50 έτη περιφοράς του Σειρίου Β' πέριξ του Σειρίου Α'.

Σχετικά με την 9αδα αποτελεί την 3άδα - Τριπλός Νούς : Ουρανός - Κρόνος - Δίας/Ζεύς πολλαπλασιαζόμενη με τον εαυτό της Έρις (Δίας) - Λόγος - Έρως (Ζεύς) δημιουργώντας την πύκνωση του Λόγου που μέσω της αιθερικής πεμπτουσίας διέπει τα στοιχεία και δημιουργεί - εκπορεύει την ουσία Νοητή - Αϊδια - Φθαρτή.

Μιλάμε για τις 9 Μούσες όπου η κάθε μία διέπει και από μία Διάσταση με σύνολο 9 Διαστάσεις
4 + 4
Ύλη - Αντιύλη
Στοιχεία - Πολικά Αντίθετα

Με εξισσοροποιητή τον αιθέρα
Ε
όπου διαχωρίζει τα δύο πεδία ώστε να μην σμίξουν και αλληλοεξουδετερωθούν.

Όταν δεν υπάρχει γύρω μας τίποτα αληθινό, πώς να υποψιαστούμε ότι όλα είναι ψεύτικα;

Σημαντική είναι η σημασία του αριθμού 9 και στην Ησιόδειο Θεογονία,όπου τον συναντάμε πολλές φορές!

Κατα τον μέγιστο Θεολόγο Ησίοδο 9 μέρες κάνει να φτάσει το χαλκωματένιο αμόνι πέφτοντας από τον Ουρανό στην Γη και άλλες τόσες άπό την Γη στον Τάρταρο.

στ.722:"τόσσον ένερθ΄υπό γής,όσον ουρανός έστ'από γαίης,τόσον γαρ τ'από γής ές Τάρταρον ηερόεντα,εννέα γάρ νύκτας τε καί ήματα χάλκεος άκμων εκ γαίης κατιών δεκάτη κ'ές Τάρταρον ίκοι."

Στον στ.790 αναφέρεται στα 9 μέρη του Ωκεανού που τριγυρίζουν γύρω από την Γη με δίνες ασημένιες.

στ.790: "εννέα μέν περί γήν τε καί ευρέα νώτα θαλάσσης δίνης αργυρέης ειλιγμένος είς άλλα πίπτει."

Και πιο κάτω στον στ.801 περιγράφει την τιμωρία των Θεών,όταν αυτοί χύσουν νερό από το χρυσό σταμνί για να ορκιστούν σε ψέμα.Μία από τις τιμωρίες είναι ότι παραμένει για 9 χρόνια μακριά από τους Θεούς.

στ.801:"εινάετες δε Θεών απαμείρεται αιέν εόντων."

Ο κύκλος ως τέλειο σχήμα έχει 360 μοίρες.Αν προσθέσουμε τους αριθμούς 3+6+0 έχουμε αποτέλεσμα 9.

Ο πολλαπλασιασμός του 9 με τους πρώτους 9 αριθμούς παρατηρούμε ότι δημιουργεί την εξής σειρά αριθμών 012345678 και 987654321:

1*9= 9
2*9=18
3*9=27
4*9=36
5*9=45
6*9=54
7*9=63
8*9=72
9*9=81
πολλαπλασιασμός2*9=18


Ο κύκλος ως τέλειο σχήμα έχει 360 μοίρες.Αν προσθέσουμε τους αριθμούς 3+6+0 έχουμε αποτέλεσμα 9.

Ο πολλαπλασιασμός του 9 με τους πρώτους 9 αριθμούς παρατηρούμε ότι δημιουργεί την εξής σειρά αριθμών 012345678 και 987654321:

1*9= 9
2*9=18
3*9=27
4*9=36
5*9=45
6*9=54
7*9=63
8*9=72
9*9=81

Ο ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΤΑΤο Σ-ΕΠΤΟν (Δ)ΕΠΤΑ, η ΕΣΩ θέασις/αντίληψις (Ε)Εκτεινομένη (ΠΤΑ)ΠΑΤΑ, ως (ΠΑ)ΠΥΡ Αρχικό & (ΤΑ)σΤερεώνει, εκ της (Α)Αρχικής Δομούσης & Δημιουργού Δυνάμεως, της Α` Αρχής...
(Δ)ΕΠ-ΤΑ, ΔΕΠΑς/κύπελο χρυσούν/Δύναμις ΠΥρός, που ΤΑ/σΤερεώνει...

Oι μυστικοί συμβολισμοί του αριθμού επτά

Από τα 7 θαύματα του κόσμου, 4 βρίσκονταν στην Αρχαία Ελλάδα και 3 εκτός.

Οι αριθμοί 3 και 4 είχαν επίσης συμβολική σημασία για τους Έλληνες. Οι Αρχαίοι Έλληνες χώριζαν τους ωκεανούς του
κόσμου σε 7 θάλασσες: Το Αιγαίο, τη Μεσόγειο, την Αδριατική, τη Μαύρη, την Ερυθρά, την Κασπία και τον Περσικό Κόλπο.

Οι Πυθαγόρειοι θεωρούσαν το 7 τέλειο αριθμό γιατί είναι το άθροισμα του 3 και του 4 που αντιστοιχούν στα τέλεια σχήματα, τρίγωνο και τετράγωνο.
Οι Αρχαίοι Έλληνες αναγνώριζαν το 7 ως...
μυστηριώδη αριθμό για τις γεωμετρικές του ιδιότητες, π.χ. 7 σημεία δεν μπορούν να δημιουργήσουν συμμετρία σε ένα κύκλο!
Ο Φιλοκτήτης έπλευσε με 7 πάνοπλα καράβια στην Τροία με σκοπό να υπερασπιστεί τους Έλληνες κατά τον Τρωικό πόλεμο.
Η τραγωδία του Αισχύλου Επτά επί Θήβας εξιστορεί την εκστρατεία των 7 Ελλήνων βασιλιάδων κατά τις Θήβας, της Πόλης των 7 Πηλών!
Τα μέταλλα που γνώριζαν στην Αρχαιότητα ήταν 7: Χρυσός, χαλκός, μόλυβδος, κασσίτερος, υδράργυρος, ασήμι, σίδηρος. Σε αυτά βασίστηκε η εξέλιξη του Πολιτισμού!
Το 7 στην Αρχαιότητα! Στην Αρχαία Σπάρτη η εκπαίδευση των αγοριών ξεκινούσε από την ηλικία των 7 ετών!
Οι 7 πλανήτες που ήταν γνωστοί στην αρχαιότητα ήταν οι: Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας, Κρόνος, Ήλιος και Σελήνη.
Σύμφωνα με τον Όμηρο, ο Απόλλωνας είχε 7 αγέλες βοδιών.
Στην Αρχαία Αίγυπτο ένα από τα πρώτα μετεωρολογικά συστήματα περιέγραφε 7 διαφορετικά κλίματα, χωρίζοντας τον κόσμο σε μετεωρολογικές ζώνες.
Οι Αρχαίοι Έλληνες χώριζαν την ανατομία του ανθρώπινου σώματος σε 7 μέρη: Κεφάλι, στήθος, στομάχι, 2 χέρια, 2 πόδια.
Το 7 εμφανίζεται συχνά στην Μυθολογία: 7 είναι οι Πλειάδες, Κόρες του Άτλαντα και της Πλειώνης, που αντιστοιχούν στα 7 ορατά άστρα του αστερισμού των Πλειάδων!
Ο αριθμός 7 εμφανίζεται πολύ συχνά στην Ελληνική Μυθολογία: Η λύρα του Αρχαίου Θεού Απόλλωνα, είχε 7 χορδές.
Η 7η ημέρα της Δημιουργίας είναι αυτή της ανάπαυσης, της αργίας και συμβολίζει την ολοκλήρωση και την τελειότητα!
Ο αριθμός 7 εμφανίζεται συχνά και στη θρησκεία. 7 είναι οι Χριστιανικές αρετές: ευσπλαχνία, ταπεινότητα, αγνότητα, φιλαλληλία, επιείκεια, καλοσύνη, εργατικότητα.
Το 7 στη θρησκεία! Σύμφωνα με τη Βίβλο, ο Νώε πήρε στην Κιβωτό του, 7 ζεύγη από κάθε είδος πτηνών.
Ο αριθμός 7 χρησιμοποιείται 70 φορές στην Παλαιά Διαθήκη!
Οι Μουσουλμάνοι δικαιούνται να έχουν 7 γυναίκες σύμφωνα με το Κοράνι.
Το αυτόνομο κράτος του Βατικανού ιδρύθηκε στις 7/7 του 1929!
7 μέρη του σώματος διακοσμούνται με κοσμήματα: Το κεφάλι, ο λαιμός, τα χέρια, τα πόδια, τα αυτιά, η μύτη και η μέση.
Σύμφωνα με την επιστήμη υπάρχουν 7 ενεργειακά πεδία στο ανθρώπινο σώμα και βρίσκονται κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης!
Κάθε φάση της Σελήνης, διαρκεί 7 ημέρες.
Στην Κίνα πιστεύουν ότι η 7η μέρα του πρώτου φεγγαριού του έτους, είναι τα γενέθλια της ανθρωπότητας και όλοι γιορτάζουν γενέθλια αυτή τη μέρα.
Η Κινέζικη Φιλοσοφία θεωρεί ως θεμελιώδη στοιχεία τα εξής 7: Αέρας, νερό, μέταλλο, αιθέρας, φωτιά, ξύλο, και γη.
Ο αριθμός 7 εμφανίζεται συχνά και στη Μυθολογία. Ο Οδυσσέας προτού επιστρέψει στην πατρίδα του στην Ιθάκη, έμεινε στο νησί της Καλυψούς 7 ολόκληρα χρόνια.
Το 7 στη Γεωγραφία! 7 είναι τα νησιά του Ιονίου πελάγους: Κέρκυρα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος, Ιθάκη, Λευκάδα, Κύθηρα και Παξοί.
Ο αριθμός 7 εμφανίζεται συχνά με συμβολική σημασία στη γνωστή σειρά βιβλίων Χάρι Πότερ – που μάλιστα θα αποτελείται από 7 βιβλία.
7 είναι οι Βυζαντινές μουσικές νότες: ΠΑ, ΒΟΥ, ΓΑ, ΔΕ, ΚΕ, ΖΩ, ΝΗ.
Τα 7 ονόματα που έχουν δοθεί στην Κωνσταντινούπολη είναι: Κωνσταντίνου Πόλη, Νέα Ρώμη, Αντωνία, Θησαυρός του Ισλάμ, Διαχωριστής του Κόσμου, Ινσταμπούλ, και Κωνσταντινούπολη.
Το μυαλό μας μπορεί να μετρήσει στιγμιαία και με ακρίβεια μέχρι και 7 αντικείμενα ακόμη και αν τα δούμε για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου.
Το ουράνιο τόξο αποτελείται από τα εξής 7 διαδοχικά χρώματα: Κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε, μωβ και βιολετί.
Βλέπουμε τελικά; πως ο αριθμός αυτός κρύβει κάτι το ξεχωριστό αλλά,,, σίγουρα και μυστήριο αφού από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, σημαδεύει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο την ζωή μας.

newsbomb.grΑπό τα 7 θαύματα του κόσμου, 4 βρίσκονταν στην Αρχαία Ελλάδα και 3 εκτός. Οι αριθμοί 3 και 4 είχαν επίσης συμβολική σημασία για τους Έλληνες.

– Οι Αρχαίοι Έλληνες χώριζαν τους ωκεανούς του κόσμου σε 7 θάλασσες: Το Αιγαίο, τη Μεσόγειο, την Αδριατική, τη Μαύρη, την Ερυθρά, την Κασπία και τον Περσικό Κόλπο.

– Οι Πυθαγόρειοι θεωρούσαν το 7 τέλειο αριθμό γιατί είναι το άθροισμα του 3 και του 4 που αντιστοιχούν στα τέλεια σχήματα, τρίγωνο και τετράγωνο.

– Οι Αρχαίοι Έλληνες αναγνώριζαν το 7 ως μυστηριώδη αριθμό για τις γεωμετρικές του ιδιότητες, π.χ. 7 σημεία δεν μπορούν να δημιουργήσουν συμμετρία σε ένα κύκλο!

– Ο Φιλοκτήτης έπλευσε με 7 πάνοπλα καράβια στην Τροία με σκοπό να υπερασπιστεί τους Έλληνες κατά τον Τρωικό πόλεμο.

– Η τραγωδία του Αισχύλου Επτά επί Θήβας εξιστορεί την εκστρατεία των 7 Ελλήνων βασιλιάδων κατά τις Θήβας, της Πόλης των 7 Πηλών!

– Τα μέταλλα που γνώριζαν στην Αρχαιότητα ήταν 7: Χρυσός, χαλκός, μόλυβδος, κασσίτερος, υδράργυρος, ασήμι, σίδηρος. Σε αυτά βασίστηκε η εξέλιξη του Πολιτισμού!

– Το 7 στην Αρχαιότητα! Στην Αρχαία Σπάρτη η εκπαίδευση των αγοριών ξεκινούσε από την ηλικία των 7 ετών!

* Οι 7 πλανήτες που ήταν γνωστοί στην αρχαιότητα ήταν οι: Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας, Κρόνος, Ήλιος και Σελήνη.

* Σύμφωνα με τον Όμηρο, ο Απόλλωνας είχε 7 αγέλες βοδιών.

* Στην Αρχαία Αίγυπτο ένα από τα πρώτα μετεωρολογικά συστήματα περιέγραφε 7 διαφορετικά κλίματα, χωρίζοντας τον κόσμο σε μετεωρολογικές ζώνες.

– Οι Αρχαίοι Έλληνες χώριζαν την ανατομία του ανθρώπινου σώματος σε 7 μέρη: Κεφάλι, στήθος, στομάχι, 2 χέρια, 2 πόδια.

– Το 7 εμφανίζεται συχνά στην Μυθολογία: 7 είναι οι Πλειάδες, Κόρες του Άτλαντα και της Πλειώνης, που αντιστοιχούν στα 7 ορατά άστρα του αστερισμού των Πλειάδων!

– Ο αριθμός 7 εμφανίζεται πολύ συχνά στην Ελληνική Μυθολογία: Η λύρα του Αρχαίου Θεού Απόλλωνα, είχε 7 χορδές.

– Η 7η ημέρα της Δημιουργίας είναι αυτή της ανάπαυσης, της αργίας και συμβολίζει την ολοκλήρωση και την τελειότητα!

– Ο αριθμός 7 εμφανίζεται συχνά και στη θρησκεία. 7 είναι οι Χριστιανικές αρετές: ευσπλαχνία, ταπεινότητα, αγνότητα, φιλαλληλία, επιείκεια, καλοσύνη, εργατικότητα.

– Το 7 στη θρησκεία! Σύμφωνα με τη Βίβλο, ο Νώε πήρε στην Κιβωτό του, 7 ζεύγη από κάθε είδος πτηνών.

– Ο αριθμός 7 χρησιμοποιείται 70 φορές στην Παλαιά Διαθήκη!

– Οι Μουσουλμάνοι δικαιούνται να έχουν 7 γυναίκες σύμφωνα με το Κοράνι.

– Το αυτόνομο κράτος του Βατικανού ιδρύθηκε στις 7/7 του 1929!

– 7 μέρη του σώματος διακοσμούνται με κοσμήματα: Το κεφάλι, ο λαιμός, τα χέρια, τα πόδια, τα αυτιά, η μύτη και η μέση.

– Σύμφωνα με την επιστήμη υπάρχουν 7 ενεργειακά πεδία στο ανθρώπινο σώμα και βρίσκονται κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης!

– Κάθε φάση της Σελήνης, διαρκεί 7 ημέρες.

– Στην Κίνα πιστεύουν ότι η 7η μέρα του πρώτου φεγγαριού του έτους, είναι τα γενέθλια της ανθρωπότητας και όλοι γιορτάζουν γενέθλια αυτή τη μέρα.

– Η Κινέζικη Φιλοσοφία θεωρεί ως θεμελιώδη στοιχεία τα εξής 7: Αέρας, νερό, μέταλλο, αιθέρας, φωτιά, ξύλο, και γη.

– Ο αριθμός 7 εμφανίζεται συχνά και στη Μυθολογία. Ο Οδυσσέας προτού επιστρέψει στην πατρίδα του στην Ιθάκη, έμεινε στο νησί της Καλυψούς 7 ολόκληρα χρόνια.

– Το 7 στη Γεωγραφία! 7 είναι τα νησιά του Ιονίου πελάγους: Κέρκυρα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος, Ιθάκη, Λευκάδα, Κύθηρα και Παξοί.

– Ο αριθμός 7 εμφανίζεται συχνά με συμβολική σημασία στη γνωστή σειρά βιβλίων Χάρι Πότερ – που μάλιστα θα αποτελείται από 7 βιβλία.

– 7 είναι οι Βυζαντινές μουσικές νότες: ΠΑ, ΒΟΥ, ΓΑ, ΔΕ, ΚΕ, ΖΩ, ΝΗ.

– Τα 7 ονόματα που έχουν δοθεί στην Κωνσταντινούπολη είναι: Κωνσταντίνου Πόλη, Νέα Ρώμη, Αντωνία, Θησαυρός του Ισλάμ, Διαχωριστής του Κόσμου, Ινσταμπούλ, και Κωνσταντινούπολη. – Το μυαλό μας μπορεί να μετρήσει στιγμιαία και με ακρίβεια μέχρι κ 7 αντικείμενα ακόμη και αν τα δούμε για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου.

– Το ουράνιο τόξο αποτελείται από τα εξής 7 διαδοχικά χρώματα: Κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε, μωβ και βιολετί.
pronews.gr Read more http://apocalypsejohn.com/arithmos-epta-xechoristo-mistirio/


Κάθε αριθμός και ο συμβολισμός του ή ακόμα και η κρυφή ερμηνεία του που έρχεται από τα αρχαία χρόνια και απαντάται ακόμα και σήμερα. Εν προκειμένω: ο αριθμός επτά είναι συνυφασμένος με τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχουν συμβεί σε αεροσκάφη των Μαλαισιανών αερογραμμών.

Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με τα επτά θαύματα του κόσμου, με τις επτά ημέρες της εβδομάδας, τις επτά Πλειάδες της αρχαιότητας ή τα επτά ενεργειακά πεδία στο σώμα του ανθρώπου, αλλά με τραγωδίες που κόστισαν πάρα πολλές ζωές. Όπως συνέβη στα δύο πρόσφατα αεροπορικά δυστυχήματα της Malaysia Airlines.

Μόνο το τελευταίο στην Ουκρανία... εμπεριέχει κάμποσες φορές τον αριθμό επτά. Θεωρία συνωμοσίας; Κι όμως, η τραγωδία συνέβη στις 17 Ιουλίου, το αεροπλάνο ήταν ένα Boeing 777 που έχει πίσω του 17 χρόνια πτήσεων, ενώ ο αριθμός της πτήσης ήταν ΜΗ 17.

Τα ίδια... περίεργα ευρήματα υπάρχουν και στο εξαφανισμένο Boeing στον Ινδικό Ωκεανό. Εκείνη η πτήση μετέφερε 227 άτομα, η πτήση είχε ονομασία ΜΜΗ 370

Μα, υπάρχει και παρελθόν στις εμφανίσεις του αριθμού επτά σε αεροπορικές τραγωδίες των Μαλαισιανών Αερογραμμών. Η πρώτη συντριβή αεροσκάφους τους έγινε στις 4 Δεκεμβρίου του 1977. Συνετρίβη στην Τανζούνγκ Κουπάνγκ Τζοχόρ. Όλοι οι επιβαίνοντες σκοτώθηκαν: 93 επιβάτες και 7 μέλη του προσωπικού αέρος!

Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων από τις τρεις τραγωδίες φέρει πάλι τον αριθμό επτά: 637!

Τι συμβαίνει, λοιπόν, και ο συγκεκριμένος αριθμός επτά εμφανίζεται συνεχώς σε αυτές τις τραγωδίες; Τι μπορεί να συνδέει το επτά με τον... αέρα και τις πτήσεις; Δεν είναι μόνο οι Malaysia Airlines που έχουν μπλεχτεί στα... μαγικά γρανάζια του συγκεκριμένου αριθμού. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις τραγωδιών που κουβαλούν την ίδια κατάρα. Η κατάρριψη της πτήσης KAL 007, ένα Boeing 747, το 1983 από σοβιετικά αεροσκάφη αναχαίτισης. Η πτώση του Αμέλια Μαίρη Έρχατ το 1937, το Pan Am το 1957 σε μια πτήση που έφερε τον αριθμό... 7 και η πτήση BSAA Star Dust το 1947.

Παντού το επτά, παντού μια τραγωδία!
oneirosky

Αν σας άρεσε το θέμα κάντε ένα "Like" και κοινοποιήστε το στους Φίλους σας...!


Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου